Waardering:
  • 0 stemmen - gemiddelde waardering is 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Voorbereidingen herverdeling Vlaamse landelijke FM in volle gang
#1
De Vlaamse regering is momenteel druk bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe erkenningsronde voor de landelijke commerciële radiostations op FM. Eerder gaf de Vlaamse Ministerraad al principiële goedkeuring aan dit nieuwe decreet.

Voorbereidingen herverdeling Vlaamse landelijke FM in volle gang Vorig jaar zomer werd al bekend dat de huidige drie erkenningen van Qmusic, Joe en Nostalgie met een jaar verlengd worden tot eind 2022.

Enerzijds werd dit besloten vanwege de coronacrisis, anderzijds omdat een verdeelprocedure de nodige tijd in beslag neemt.

Toen lekten ook al enkele wijzigingen uit ten opzichte van de huidige situatie. De nieuwe vergunningen worden bijvoorbeeld maar vijf jaar geldig en lopen dan tot eind 2027. Wel komt er de mogelijkheid om de nieuwe landelijke vergunningen een keer met drie jaar te verlengen.

Regionale omroep wordt geschrapt

Bij de nieuwe verdeling wordt ook de categorie regionale radio geschrapt. Officieel is Nostalgie Vlaanderen een samenwerking tussen vijf regionale omroepen, vergelijkbaar met bijvoorbeeld RADIONL in Nederland. Bij Nostalgie uit zich dit tot een aantal geregionaliseerde nieuwsbulletins per dag. De vijf regionale FM-kavels worden per januari 2023, als de nieuwe vergunningen ingaan, officieel samengevoegd tot één landelijk FM-kavel.

Digitalistering telt voor een kwart mee

Net als in 2001, toen er voor de eerste en laatste keer landelijke FM-kavels werden verdeeld, gebeurt dit ook nu middels een vergelijkende toets. Wat ook blijft als bij de verlenging in 2017, is de koppeling met DAB+. Sterker nog: digitalisering wordt een belangrijk beoordelingscriterium. De verwezenlijkingen, plannen, intenties, en engagementen rond digitale radio-uitzendingen via DAB+ en andere vormen van digitale radio gaan voor maar liefst 25% meetellen in de beoordeling.

Andere criteria zijn programma en format (30%), media-ervaring (20%), financieel plan (10%), business plan (5%) en technische infrastructuur (10%). Wie de hoogste beoordeling per pakket scoort, krijgt het kavel toegewezen.

Twee dossiers

Per partij mogen maar twee dossiers ingediend worden. Dat mogen twee dossiers voor twee verschillende stations zijn of twee dossiers voor hetzelfde station, maar voor twee verschillende kavels. DPG kan hierdoor bijvoorbeeld niet naast Qmusic en Joe nog een derde kavels bemachtigen voor de rockzender Willy. Anderzijds krijgt Nostalgie twee mogelijkheden om een FM-kavel te bemachtigen. Mocht Nostalgie in dit geval voor twee kavels de hoogste score krijgen, dan wordt er met voorkeuren gewerkt.

Grote vraag is of deze vergelijkende toets niet weer tot een juridische strijd en loopgravenoorlog gaat leiden. De verdeling van de commerciële netwerkradio’s in 2017 heeft tot een flink aantal procedures bij de Raad van State geleid met als gevolg dat enkele erkenningen zijn vernietigt.

Nog dit jaar oproep tot kandidaatstelling?
Per ingediend dossier dient 50.000 betaalt te worden om tot een grondige en transparante erkenningsbeoordeling te komen en om de administratieve handelingen te dekken. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2001. De Vlaamse regering gaat er vanuit dat er ongeveer acht ontvankelijke dossiers worden ingediend.

De Vlaamse Ministerraad heeft onlangs al principiële goedkeuring aan dit nieuwe decreet gegeven. Nu wordt advies ingewonnen bij sectorraad Media van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media en de Raad van State.

Zodra die met hun adviezen komen en groen licht geven, kan de erkenningsprocedure worden opgestart. Verwacht dat de oproep tot kandidaatstelling nog dit jaar zal plaatsvinden. Partijen hebben dan een maand de tijd om een dossier in te dienen, waarna de minister van media 120 dagen de tijd heeft om een besluit te nemen.
112 DAB+ zenders in de ontvanger (Belgie, Nederland en Frankrijk)
Site met enkele webradio's om te beluisteren
Antwoord


Ga naar locatie:


Gebruikers die dit topic lezen: 1 gast(en)