Waardering:
  • 0 stemmen - gemiddelde waardering is 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Vergunningen landelijke FM-kavels met 1 jaar verlengd in Belgie
#1
De vergunningen van de commerciële landelijke FM-kavels in Vlaanderen worden opnieuw verlengd. Mede door de coronacrisis en omdat een verdeelprocedure de nodige tijd in beslag neemt, worden de vergunningen met een jaar verlengd tot eind 2022.

Vlaanderen: Vergunningen landelijke FM-kavels met 1 jaar verlengd Deze beslissing nam de Vlaamse regering vorige week vrijdag vlak voor het zomerreces.

Hierdoor kunnen Qmusic, Joe en Nostalgie in elk geval een jaar langer op FM blijven uitzenden. De vergunningen van de vier commerciële netwerkradio’s (Topradio, Stadsradio Vlaanderen, NRJ en BNL) en de lokale stations lopen nog door tot en met 2028.

Oorspronkelijk lopen de vergunningen van de landelijke stations eind 2021 af, maar omdat een verdeelprocedure waarschijnlijk pas in het najaar van 2021 kan zijn afgerond, hebben nieuwe partijen nauwelijks de tijd om hun zender op te richten en begin 2022 in de lucht te zijn. Ook is er hierdoor meer lucht vanwege de coronacrisis, die België lange tijd plat legde.

Stiltes voorkomen

Om stiltes in de ether te voorkomen, worden de huidige vergunningen dus met een jaar verlengd. Per januari 2023 moeten dan de nieuwe vergunningen van kracht worden, die middels een vergelijkende toets verdeeld gaan worden. België kiest dus, in tegenstelling tot Nederland, niet voor een veiling als verdeelinstrument.

Regionale omroep wordt geschrapt

Bij de nieuwe verdeling wordt ook de categorie regionale radio geschrapt. Officieel is Nostalgie Vlaanderen een samenwerking tussen vijf regionale omroepen, vergelijkbaar met bijvoorbeeld RADIONL in Nederland. Bij Nostalgie uit zich dit tot een aantal geregionaliseerde nieuwsbulletins per dag. De vijf regionale FM-kavels worden in de toekomst officieel samengevoegd tot één landelijk FM-kavel.

Koppeling met DAB+ blijft

Omdat België inzet op digitalisering van de radio, blijft de koppeling met DAB+ overeind. Sterker nog: het reeds uitzenden op DAB+ of het aanbieden van themakanalen op DAB+ en internet gaat bij de komende herverdeling bevorderlijk werken als beoordelingscriterium.

Vijf jaar geldig

De nieuwe vergunningen worden vijf jaar geldig en lopen dan tot eind 2027. Daarmee komen ze in lijn met de loopduur van de vergunningen van de commerciële netwerkradio’s en de lokale radiostations. Wel komt er de mogelijkheid om de nieuwe landelijke vergunningen een keer met drie jaar te verlengen.

Dat de huidige vergunningen verlengd moesten worden voor een eventuele herverdeling leek eerder dit jaar al duidelijk te worden. In februari liet minister Dalle van media nog weten nog geen besluit te hebben genomen met wat er met de landelijke vergunningen ging gebeuren. Daarnaast werd duidelijk dat een verdeelprocedure een slordige 17 maanden in gebruik neemt.
112 DAB+ zenders in de ontvanger (Belgie, Nederland en Frankrijk)
Site met enkele webradio's om te beluisteren
Antwoord
#2
Het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid is vorig week een raadpleging gestart over een aantal wijzigingen aan het FM frequentieplan voor landelijke en provinciale omroepen. Die wijzigingen komen er op vraag van de minister van Media Dalle. Onrechtstreeks kan dat plan ook gevolgen hebben voor de lokale radio.

De huidige erkenningen van de landelijke radio-omroeporganisaties Qmusic, Joe en ook Nostalgie vervallen op 31 december 2021 en dus heeft de huidige mediaminister een decreetwijziging klaar om dat allemaal in goede banen te leiden. Daarover loopt tot maandagavond 31 augustus een raadpleging. Je kan je input en bedenkingen mailen naar mediaraadplegingen@vlaanderen.be. Iedereen mag dus zijn of haar zeg doen. Niet dat met uw feedback veel rekening gehouden zal worden (tenminste dat is ons oordeel op basis van de verslagen van die raadplegingen in het verleden).

Samengevat

Het voorontwerp dat door de Vlaamse Regering vorige maand goedgekeurd werd, bevat een aantal nieuwe elementen rond radio-omroepen. Zo wordt vanaf 1 januari 2023 de categorie van de regionale radio-omroeporganisaties afgeschaft en krijgen de (drie) landelijke zenders een nieuwe erkenning voor een termijn van vijf jaar, eenmalig verlengbaar met drie jaar. De bestaande erkenningen van Qmusic en Joe die afliepen in 2021 worden andermaal verlengd, met één jaar.
Bovendien wil de minister dat autoradio’s vanaf 20 december 2020 voorzien moeten zijn van een DAB+ ontvanger en dat op termijn ook andere radiotoestellen in staat moeten zijn om digitale radiosignalen te ontvangen.

Na 20 jaar terug erkenningsronde voor de landelijke zenders

Tijdens de vorige legislatuur werd door mediaminister Gatz het radiolandschap grondig hervormd: hij schafte de ketenradio’s op FM zoals Radio Maria, Familyradio… af, voerde nieuwe erkenningsregimes in voor 4 netwerkradio’s en een 120 tal lokale omroepen. Maar aan de landelijke en regionale zenders werd toen niets gewijzigd.

Sinds Qmusic en 4fm (momenteel Joe) in 2001 erkend werden als landelijke radio-omroeporganisatie en in 2003 de 5 regionale radio-omroeporganisaties werden vergund, veranderde er zo goed als niets voor hen. Al decennialang zitten zij in een zetel en mogen ze hun frequenties gebruiken zonder dat er een erkenningsronde kwam. Het enige wat de overheid deed waren enkele decreetwijzigingen om de 5 provinciale radio’s (Radio Mango in West-Vlaanderen, Radio GO FM in Oost-Vlaanderen, Antwerpen 1 in Antwerpen, Contact Vlaams-Brabant in Vlaams-Brabant) samen te laten werken, wat in 2008 resulteerde in een de-facto derde landelijke nationale zender Nostalgie.

Met het nieuwe decreet worden de commerciële provinciale radio’s opgeheven en moet DPG media, wil het Qmusic en Joe behouden, na 20 jaar opnieuw een erkenningsdossier indienen. De drie landelijke zenders krijgen een erkenning voor 5 jaar. Die vijf jaar vindt Minister Galle een redelijke termijn om investeringen terug te verdienen en is volgens zijn inschatting de periode dat FM nog een relevant audioplatform blijft. Dit betekent dat de FM-erkenningen van de nieuw erkende landelijke zenders in principe aflopen op 31/12/2027. Maar….

De FM-erkenningen voor de netwerkradio’s lopen in principe af op 4 april 2028, de laatste FM-erkenning voor de lokale radio-omroeporganisaties op 24 november 2028, later dus dan de vervaldatum van de landelijke. Om ervoor te zorgen dat de FM uitdoving gedragen wordt door alle spelers in de radiosector is het noodzakelijk dat de erkenningsduur (van landelijke, netwerkradio’s, lokale…) op elkaar afgestemd wordt. Omdat experten vandaag inschatten dat FM pas definitief kan afgeschaft worden tussen 2028 en 2030, wil de minister een extra marge voorzien.

Erkenningen lokale radio’s worden verlengd?

Daarom opteert Galle in zijn nieuw decreet voor een mogelijke verlenging van de erkenning van landelijke radio’s voor maximaal 3 jaar na de initiële erkenningstermijn van 5 jaar. Zowel de erkenning van de netwerkradio’s als deze van de lokale radio-omroeporganisaties zou hij dan tijdelijk verlengen. Alles zal afhangen van de snelheid waarmee de Vlaming de weg vindt naar DAB+.
112 DAB+ zenders in de ontvanger (Belgie, Nederland en Frankrijk)
Site met enkele webradio's om te beluisteren
Antwoord


Ga naar locatie:


Gebruikers die dit topic lezen: 1 gast(en)