Waardering:
  • 0 stemmen - gemiddelde waardering is 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
VIJF RADIOZENDERS DIENEN KLACHT IN BIJ VRM
#1
De Vlaamse radiozenders Club FM, Hit FM, Family Radio, Radio FG en Antwerpen FM hebben een klacht ingediend bij de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM)

Illegale uitzendingen

De vijf radiozenders willen dat de VRM onmiddellijk op treedt tegen de in hun ogen illegale uitzendingen op FM, van alle commerciële nationale, netwerk en lokale radio’s.

Raad van State

Op donderdag 25 oktober heeft de Raad van State, het frequentieplan van minister Gatz, dat is ingegaan op 1 januari van dit jaar, vernietigd na een klacht van 6 radio-omroepen (waaronder Antwerpen FM). Deze vernietiging kwam er, omdat het kabinet niet alle beschikbare frequenties had opgenomen in het frequentieplan. Door niet alle frequenties op te nemen creëerde het kabinet op artificiële wijze een schaarste in het radiolandschap.

Als gevolg van het arrest van de Raad van State zenden volgens de radiozenders momenteel alle niet openbare radio’s zoals de nationale commerciële radio’s QMusic, Joe & Nostalgie, alle netwerken zoals NRJ, VBRO illegaal uit. Door het ontbreken van een rechtmatig frequentieplan, kan de Vlaamse Regulator voor de Media – het controleorgaan van de Vlaamse Overheid- haar taak niet meer uitvoeren. Wat inhoudt dat in het huidige radiolandschap een vorm totale wetteloosheid geldt.

Herstelbesluit

Op vrijdag 9 november 2018 heeft de Vlaamse regering een voorstel tot een herstelbesluit goedgekeurd. Het zal echter nog tot begin februari 2019 duren, vooraleer dit herstelbesluit officieel van kracht is. Minister Gatz verzekerde dat alle radio’s tot die tijd kunnen blijven uitzenden, maar hij heeft hier volgens de genoemde radiozenders geen enkele juridische grondslag voor.

“Halfslachtige oplossing”

“In plaats van de vernietiging van het frequentieplan aan te grijpen als een kans om een degelijk en goed frequentieplan uit te werken, kiest minister Gatz voor een halfslachtige oplossing: het behoud van het huidige frequentieplan met de toevoeging van acht nieuwe frequenties. Deze acht frequentie werden door de minister en zijn kabinet sterk in vermogen verlaagd waardoor deze commercieel niet leefbaar zijn.“, aldus de radiozenders in een persbericht.

VRM

Door deze klacht neer te leggen bij de Vlaamse Regulator voor de Media, hopen de klagers een duidelijk en niet mis te verstaan signaal te geven aan minister Gatz en zijn kabinet, om met een werkbaar en leefbaar frequentieplan te komen dat een meerwaarde biedt voor zowel de grote als de kleine spelers in het radiolandschap én voor de Vlaamse luisteraars.

De indieners van de klacht maken ook voorbehoud voor alle geleden schade en vragen een correcte en gelijke behandeling van alle zenders.
112 DAB+ zenders in de ontvanger (Belgie, Nederland en Frankrijk)
Site met enkele webradio's om te beluisteren
Antwoord
#2
Het nieuwe Vlaamse frequentieplan dat begin dit jaar in werking trad blijft de gemoederen bezig houden. Nadat de Raad van State (RvS) onlangs het plan vernietigde en de Vlaamse overheid er alles aan doet om het te herstellen, liggen er opnieuw vijf radiostations dwars.

Club FM, Hit FM, Family Radio, Radio FG en Antwerpen FM hebben bij de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) een klacht ingediend om onmiddellijk op te treden tegen illegale uitzendingen op FM van alle private nationale lokale radio’s en netwerkradio’s zoals Qmusic, Joe, NRJ en VBRO.

Geen uitzendrechten

De radiostations hebben sinds eind oktober officieel geen uitzendrechten meer nadat de RvS het frequentieplan vernietigde. Desondanks mogen ze van de Vlaamse minister van Media Sven Gatz blijven uitzenden. Hij is nu druk bezig met een herstelbesluit dat inmiddels is goedgekeurd door de Vlaamse Regering, maar nog langs de RvS moet. Dit gebeurd op z’n vroegst pas in februari.

Het frequentieplan werd vernietigd omdat de overheid 26 beschikbare FM-frequenties niet had opgenomen in het plan. Er is echter een Europese verplichting om te verantwoorden waarom bepaalde frequenties niet worden verdeeld.

Met het herstelbesluit wordt een verantwoording voor het niet inzetten van de frequenties toegevoegd aan het frequentieplan. Tevens komen er alsnog acht zwakke FM-frequenties beschikbaar.

Het herstelbesluit is echter in doorn in het oog van vijf radiostations die een flink deel van hun FM-dekking kwijtraakten of zelfs geheel uit de ether verdwenen.

‘Halfslachtige oplossing’

“In plaats van de vernietiging van het frequentieplan aan te grijpen als een kans om een degelijk en goed frequentieplan uit te werken, kiest minister Gatz voor een halfslachtige oplossing: het behoud van het huidige frequentieplan met de toevoeging van acht nieuwe frequenties”, aldus Dave Verdonck van Radio FG.

“Deze acht frequenties werden door de minister en zijn kabinet sterk in vermogen verlaagd waardoor deze commercieel niet leefbaar zijn. Radio haalt zijn inkomsten immers uit reclame en heeft een degelijk uitzendgebied nodig om airtime aan adverteerders te kunnen verkopen. Een laag uitzendvermogen wil zeggen dat een radio een klein ontvangstgebied heeft en bijgevolg dus geen tot weinig adverteerders kan aantrekken.”

Als protest is nu een klacht ingediend bij de VRM om alle ‘illegale’ radiostations uit de ether te halen. “Minister Gatz verzekerde dat alle radio’s tot die tijd kunnen blijven uitzenden, maar hij heeft hier geen enkele juridische grondslag voor. Bijgevolg zijn alle niet openbare radio’s die nu uitzenden via FM, piraatradio’s.”

“Door deze klacht neer te leggen bij de VRM, hopen de klagers een duidelijk en niet mis te verstaan signaal te geven aan minister Gatz en zijn kabinet, om met een werkbaar en leefbaar frequentieplan te komen dat een meerwaarde biedt voor zowel de grote als de kleine spelers in het radiolandschap én voor de Vlaamse luisteraars”, vervolgt Verdonck.

Terug naar de jaren ’70?

Of de VRM daadwerkelijk gaat handhaven en de radiostations uit de lucht gaat halen is nog onduidelijk. Als dat gebeurt is de chaos compleet en gaar Vlaanderen terug naar de jaren ’70 met uitsluitend publieke radiostations op FM
112 DAB+ zenders in de ontvanger (Belgie, Nederland en Frankrijk)
Site met enkele webradio's om te beluisteren
Antwoord
#3
De Vlaamse Regering heeft opnieuw een herstelbesluit voor het Vlaamse frequentieplan goedgekeurd. Dit was nodig na de vernietiging door de Raad van State (RvS) en de afwijzing van het daaropvolgende herstelbesluit van de regering. Over hoe nu verder is nog veel onduidelijkheid.

Vlaamse Regering keurt nieuw herstelbesluit frequentieplan goed In oktober 2018 vernietigde de RvS het Vlaamse frequentieplan van 2017 dat sinds begin vorig jaar in werking is getreden. Volgens de RvS had de regering verzuimd aan te geven welke frequenties er nog meer beschikbaar zijn in Vlaanderen met daarbij de reden waarom deze niet worden uitgegeven aan radiostations.

Het gaat hierbij om frequenties die niet door de internationale coördinaties zijn gekomen of frequenties met een te laag bruikbaar vermogen. Ook zijn frequenties toegewezen aan buitenlandse legerzenders of gereserveerd voor evenementenzenders.

Herstelbesluit…

De Vlaamse regering wilde het frequentieplan middels een herstelbesluit met terugwerkende kracht repareren. Daarom kwam er een nieuwe consultatieronde met aanvullende informatie over frequenties. Daarbij werd besloten om alsnog acht (zwakke) frequenties beschikbaar te stellen aan lokale radiostations.

…afgekeurd

Maar opnieuw riep de RvS de Vlaamse regering een halt toe. Bij het herstelbesluit was de consultatie opnieuw niet voldoende transparant verlopen. Zo ontbrak de informatie over evenementenfrequenties en de overeenkomst die de Vlaamse regering sloot met de Waalse regering over het gebruik van frequenties.

Ook was de RvS van mening dat het frequentieplan niet met terugwerkende kracht gerepareerd kan worden vanwege lopende juridische zaken tegen het frequentieplan.

Hierop organiseerde de Vlaamse overheid wederom een consultatieronde waarbij de eerder ontbrekende informatie over frequenties was toegevoegd.

Nieuw herstelbesluit

Naar aanleiding van deze nieuwe consultatie is een nieuw herstelbesluit opgesteld met aangepaste frequentielijsten en aanvullende informatie over frequentie die niet beschikbaar zijn. Daarnaast is geschrapt dat het plan met terugwerkende kracht hersteld gaat worden, waarmee gehoor is gegeven aan vrijwel alle eisen van de RvS. De Vlaamse regering heeft afgelopen vrijdag dit nieuwe herstelbesluit goedgekeurd.

Hoe nu verder?

Dat het Vlaamse frequentieplan niet met terugwerkende kracht gerepareerd gaat/kan worden heeft nogal wat consequenties, al is nog niet helemaal duidelijk wat deze precies zijn. Sowieso lijkt het voor de hand liggend dat een deel van de erkenningsronde over moet.

Daarnaast lopen er tegen een flink aantal erkenningen nog procedures bij de RvS. Op 20 mei staan er nog een flink aantal procedures op de agenda en de vraag is over hierover nog een uitspraak komt voor de Vlaamse Parlementsverkiezingen die op 26 mei zijn. Grote vraag is of daarna Minister Gatz van media nog terug mag komen om zijn klus af te maken.
112 DAB+ zenders in de ontvanger (Belgie, Nederland en Frankrijk)
Site met enkele webradio's om te beluisteren
Antwoord
#4
De Vlaamse Minister van Media Sven Gatz heeft de erkenning bevestigd van 19 radiozenders, waaronder de vier netwerkradio’s en vijftien lokale radio’s. Zij waren het voorwerp van lopende vorderingen voor de Raad van State (RvS).

19 Vlaamse radiostations opnieuw erkent na herstel frequentieplan De 19 radiozenders konden worden erkend na de goedkeuring van een nieuw frequentieplan, waarmee volgens Gatz de rechtsgrond voor hun erkenning werd hersteld. Hiermee lijkt de Minister zijn hoofdpijndossier radiofrequenties toch nog voor de Vlaamse Parlementsverkiezingen, die op 26 mei worden gehouden, af te ronden.

In oktober 2018 vernietigde de RvS het Vlaamse frequentieplan van 2017 dat sinds begin vorig jaar in werking is getreden. Volgens de RvS had de regering verzuimd aan te geven welke frequenties er nog meer beschikbaar zijn in Vlaanderen met daarbij de reden waarom deze niet worden uitgegeven aan radiostations.

Herstelbesluit

In een nieuw frequentieplan van 29 maart 2019 kwam minister van Media Sven Gatz tegemoet aan de bezwaren van de RvS.

De radiozenders die al eerder erkent werden en een vergunning van de Vlaamse Regulator voor de Media kregen, kunnen blijven uitzenden. Het gaat over circa 90% van de radiostations in Vlaanderen.

Opnieuw erkent

Voor zo’n tien procent van de radio’s waartegen afzonderlijke klachten waren neergelegd bij de RvS, zal volgens Gatz alles worden gedaan om de rechtszekerheid te verdedigen en het verderzetten van de uitzendingen te waarborgen.

Het gaat concreet om de commerciële netwerkradio’s SBS (NRJ), VBRO, Topradio en BG Consulting (Stadsradio Vlaanderen) en zeven lokale radiostations.

“Het nieuwe frequentieplan komt tegemoet aan de vraag van de Raad van State,” aldus Gatz. “Nu die rechtsgrond hersteld is, kan de erkenning voor deze 19 radio’s opnieuw worden bevestigd. Dat heb ik via deze ministeriële besluiten gedaan, zij kunnen blijven uitzenden. Daarnaast neemt het nieuwe plan ook 8 nieuwe frequenties voor lokale radio op. Daarvoor zal begin mei een nieuwe oproep volgen. De voorbereidingen zijn thans bezig."
112 DAB+ zenders in de ontvanger (Belgie, Nederland en Frankrijk)
Site met enkele webradio's om te beluisteren
Antwoord


Ga naar locatie:


Gebruikers die dit topic lezen: 1 gast(en)