Waardering:
  • 0 stemmen - gemiddelde waardering is 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Stadsradio Vlaanderen (SRV)
#1
Vanaf  donderdag 10 december, nemen de luistermogelijkheden voor Stadsradio Vlaanderen alweer behoorlijk toe.
Naast FM, DAB+ en internet, zal dan ook kunnen worden geluisterd via de Digibox van Telenet.
Beschikbaar op kanaal 943
[-] The following 1 user says Thank You to leuvens for this post:
  • master-magic (12-09-2020)
Antwoord
#2
Die zit momenteel open zonder codering op de kabel dus met elke DVB-C tuner te beluisteren ;-)
112 DAB+ zenders in de ontvanger (Belgie, Nederland en Frankrijk)
Site met enkele webradio's om te beluisteren
Antwoord
#3
Op datum van 16 december heeft de Raad van State de erkenning van Stadsradio Vlaanderen vernietigd. Dit gebeurde op vraag van Radio Maria. Het netwerk zal dus net zoals Hit! destijds, alle activiteiten moeten staken. De RVS geeft de overheid wel vier maanden de tijd om orde op zaken te stellen. Stadsradio Vlaanderen kan dus nog gedurende die tijd blijven uitzenden. De kans is reëel dat Minister van Media Benjamin Dalle Minister dit netwerk opnieuw openbaar gaat verdelen.
112 DAB+ zenders in de ontvanger (Belgie, Nederland en Frankrijk)
Site met enkele webradio's om te beluisteren
Antwoord
#4
Meer dan drie jaar geleden, op 15 september 2017, erkende toenmalig Vlaams mediaminister Sven Gatz B.G.-Consulting als netwerkradio-omroeporganisatie, voor frequentiepakket 4, ander profiel 2. Twee maanden later, in november 2017, kondigde de vzw Radio Maria juridische stappen aan tegen de erkenning. Nog eens anderhalf jaar later, op 5 april 2019, werd de erkenning van BG Consulting nogmaals hernieuwd, nadat de minister het ministerieel besluit had aangepast.

De vzw Radio Maria bestreed vanaf 4 juni 2019 ook de hernieuwde erkenning van Stadsradio Vlaanderen. Vorige week is er dan een einde gekomen aan deze juridische strijd, die al meer dan drie jaar duurt. Op 16 december 2020 vernietigde de Raad van State het erkenningsbesluit van 5 april 2019 van BG Consulting. De eerste auditeur had hierover eensluidend advies gegeven, behalve wat de handhaving van de gevolgen betreft. Tegen dit arrest is geen beroep meer mogelijk.

Hoe is het zover kunnen komen?

Zoals hierboven reeds is aangegeven was de erkenning van Stadsradio Vlaanderen een ingewikkelde zaak geworden. De argumentaties van zowel de verzoekster (vzw Radio Maria), als de verwerende partij (de Vlaamse Gemeenschap), én de tussenkomende partij (BG Consulting) gaan daar ook uitgebreid op in. Uiteindelijk is de beoordeling van die argumenten (achteraan in het arrest) het belangrijkste, dat is ook de basis voor deze korte duiding.

De vzw Radio Maria voerde aan dat ‘de decreetgever heeft willen inzetten op drie verschillende ‘profielen’. Deze profielen zijn niet onderling inwisselbaar’. En verder: ‘een kandidaat voor één bepaald profiel sluit de facto de keuze c.q. erkenning uit voor een ander profiel. Niettemin blijkt dat de tussenkomende partij naast haar aanvraag voor pakket 4, een gelijkaardige aanvraag heeft ingediend voor frequentiepakket 1’.

Generalistische aanvraag op netwerk voor doelgroep

De RVS heeft dit op verschillende manieren bewezen geacht. In het Ministerieel Besluit wordt het woord ‘generalistisch’ regelmatig aangehaald:

“Stadsradio Vlaanderen heeft als uitgangspunt ‘informatie uit het ontvangstgebied te centraliseren en delen met de inwoners van Vlaanderen’ om zo dichter bij de luisteraar te komen en een commercieel alternatief te zijn voor Radio 2, zonder in concurrentie te gaan met de lokale radio’s die nog dichter bij een deel van een stad of gemeente staan. Met deze visie die uitgesproken gericht is op diversiteit en op verbinding maken tussen mensen en een generalistisch classic hits format richt de zender zich op alle Vlamingen.“

Radio 2 is bij uitstek een generalistische omroep, Stadsradio Vlaanderen gebruikt dat woord ook letterlijk om het voorgestelde format van de aanvraag te omschrijven. Bovendien omschrijft Stadsradio Vlaanderen nergens een specifieke doelgroep, die nochtans vereist was voor pakket 4 van de netwerken. En zelfs de overheid, onder de bevoegdheid van toenmalig Vlaams mediaminister Sven Gatz, oordeelde dat Stadsradio een eerder generalistisch profiel had ingediend.

De beoordeling van het format voor de aanvraag van Stadsradio Vlaanderen vermeldt:

‘het deel van het aanbod via de invulling van het specifieke gekozen profiel of muziekaanbod en het deel Vlaamse muziekproducties in dat aanbod’ wordt herhaald dat de stadradio kiest voor een algemeen profiel met aandacht voor classics” en wordt besloten dat dit profiel eerder past bij een generalistische netwerkomroeporganisatie, er zijn geen indicaties dat er bewust wordt gekozen voor een ‘ander’ profiel”.

Copy-paste aanvragen, en foutieve overweging

Zowel de aanvraag van Stadsradio Vlaanderen, als de beoordeling daarvan door de overheid, spreken van een generalistisch profiel. Het mediadecreet maakt nochtans duidelijk onderscheid tussen de drie verschillende profielen, wijst erop dat dit een voorwaarde is om erkend te worden, en wijst er ook op dat deze basisvoorwaarden voor de volledige duur van de erkenning moeten behouden blijven. Het profiel is dus een voorwaarde, geen toetsing. De generalistische beoordeling werd daarna zelfs bij het nieuwe ministeriële besluit gevoegd, en werd dus ‘aanvaard’.

BG Consulting diende, naast de aanvraag voor pakket 4, een gelijkaardige aanvraag in voor pakket 1, (waarschijnlijk ook nog voor een ander pakket). Het zendschema van beide aanvragen bevatte dezelfde programma’s, Stadsradio Vlaanderen moest ‘een commercieel alternatief zijn voor Radio…/… radio voor alle Vlamingen’. Het copy-paste-werk van de aanvrager kan de overheid niet worden aangewreven, wel dat daar het verkeerde profiel werd opgemerkt, en dat de aanvraag toch werd overwogen, maar dan weer zonder enige sanctie in de beoordeling.

Als men niet bij de zaak is?

Er was heel wat te doen over de beoordelingen van de aanvragen in de eerste erkenningsronde van 2017. Vooral de professionaliteit van de zes beoordelaars werd in vraag gesteld, er werd zelfs gesproken over ‘veredelde stagiairs’. Commissielid Katia Segers (Sp.a) meende dat ‘de zes beoordelaars de sector niet kennen’, toenmalig Vlaams mediaminister Sven Gatz repliceerde daarop ‘als men er niet bij is, is de procedure niet goed’. Vooral dat laatste krijgt steeds meer ongelijk, ook nu weer is een foute beoordeling de oorzaak van veel kwaad achteraf.

Met Stadsradio Vlaanderen wordt reeds een tweede netwerk onderuit gehaald, eerder al werd Hit! geschorst, omwille van gebrek aan controle door de overheid van de dossiers, en later ministerieel ingetrokken. Bij de klachten over de erkenning van S-Radio, later NRJ, was er ook al veel te doen over het generalistische profiel van het netwerk, of niet. Vandaag komt er ook meer duidelijkheid in een mogelijk faillissement van het vroegere netwerk VBRO, nu BNL, die zaak wordt heden behandeld in de rechtbank.

Als er voor BNL negatief nieuws zou zijn, dan zouden op drie jaar tijd al drie van de vier netwerken niet meer bestaan. Bij BNL wordt het vandaag een hamvraag over het financiële luik, en net dat financiële was destijds al een minpunt in de aanvraag van VBRO. BNL zond al niet meer uit op het volledige netwerk. Luisteraars meldden gisteren dat de zenders van Diksmuide en Oostende zouden uitstaan, in Poperinge zouden er storingen zijn. Of dat effectief zo is, of het louter om geruchten gaat, was bij het afsluiten van dit artikel nog niet duidelijk.

Netwerken lagen ook onder vuur bij de VRM. Die besliste in sommige gevallen om te gedogen, in andere gevallen niet, en dan werd er zelfs streng opgetreden. Stadsradio Vlaanderen is daar zeker niet zo gemakkelijk weggekomen als anderen. Tenslotte ging het frequentieplan zelf ook al onderuit. Sven Gatz sprak ooit ook over ‘The proof of the pudding is in the eating’. Deze radiopudding zakt steeds meer onderuit, lekker zal het dan niet geweest zijn. (Victor Olsen)

Update: in een eerdere versie van dit artikel werd vermeld dat Stadsradio Vlaanderen ook zelf het woord ‘generalistisch’ regelmatig in de tekst van het aanvraagdossier had gezet. Het bewuste citaat komt echter uit het Ministerieel Besluit en niet uit het dossier en werd aldus aangepast.
112 DAB+ zenders in de ontvanger (Belgie, Nederland en Frankrijk)
Site met enkele webradio's om te beluisteren
Antwoord
#5
Stadsradio Vlaanderen heeft een nieuwe erkenning gekregen en mag dus blijven uitzenden op FM. Dit bevestigde Minister Dalle van Media donderdag bevestigd tijdens de commissievergadering. Wat er met het pakket van BNL gaat gebeuren is echter nog onduidelijk.

Vlaanderen: Stadsradio krijgt nieuwe erkenning In december vorig jaar vernietigde de Raad van State de erkenning van BG Consulting, het bedrijf achter Stadsradio Vlaanderen, voor frequentiepakket netwerkradio-omroeporganisatie 4, omdat de overheid fouten had gemaakt bij de beoordeling van het ingediende dossier.

De overheid kreeg vier maanden de tijd om een nieuw besluit te nemen over de toewijzing van dit FM-pakket. Ondertussen mocht Stadsradio blijven uitzenden op de frequenties.

Begin dit jaar liet Minister Dalle van media weten dat er nog geen besluit was genomen over wat er ging gebeuren met dit pakket. Op 21 april zou de deadline van vier maanden verlopen, maar een dag daarvoor besloot Dalle de erkenning opnieuw aan Stadsradio te geven.

Recht zetten

“Ik heb effectief beslist om de erkenning opnieuw toe te kennen aan BG Consulting,” zo bevestigde hij tijdens de commissievergadering afgelopen donderdag. “Het spreekt voor zich dat voorafgaand aan deze beslissing alles goed overwogen werd, rekening houdende met de gronden van vernietiging van het arrest van de Raad van State.”

Die toewijzing is gedaan op basis van hetzelfde dossier als waarop de eerste toewijzing was gedaan. “Basis van de uitspraak van de Raad van State ligt in onzorgvuldige motivering van de overheidsbeslissing. Het is volgens mij belangrijk dat de ruimte die de Raad van State geeft aan de overheid om dit recht te zetten, op basis van het dossier van 2017, te benutten.”

Op de vraag of hij niet bang was voor nieuwe procedures naar aanleiding van deze beslissing was hij duidelijk. “Ik denk dat elke beslissing die ik zou hebben genomen zou kunnen leiden tot nieuwe procedures. Dat is blijkbaar iets wat in dit landschap onvermijdelijk is met dit soort zaken.”

Frequenties BNL

Wat er met frequentiepakket netwerkradio-omroeporganisatie 2 – Nederlandstalig en Vlaams profiel – gaat gebeuren is nog onduidelijk. Tot vorige maand behoorde dit pakket toe aan BNL. Maar vanwege financiële problemen had BNL niet alle FM-frequenties in gebruik. Daarnaast verzuimde het station om uit te zenden op DAB+.

Nadat BNL al meerdere keren een waarschuwing had gekregen, besloot de Vlaamse Regulator van de Media de erkenning de erkenning in maart in te trekken. Sindsdien is het gehele FM-pakket uit de lucht.

Voorlopig blijft het stil op deze frequenties, want er is nog geen beslissing genomen over wat er met dit pakket gaat gebeuren. “Ik ben samen met mijn kabinet en departement de verschillende opties aan het onderzoeken,” aldus Dalle. “Zowel juridisch als beleidsmatig. We hopen hierover zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden.”
112 DAB+ zenders in de ontvanger (Belgie, Nederland en Frankrijk)
Site met enkele webradio's om te beluisteren
Antwoord


Ga naar locatie:


Gebruikers die dit topic lezen: 1 gast(en)