Waardering:
  • 0 stemmen - gemiddelde waardering is 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Raad van State vernietigt nieuw Vlaams frequentieplan
#1
De chaos in het Vlaamse radiolandschap is compleet nu de Raad van State het Vlaamse frequentieplan, dat begin dit jaar van kracht werd, heeft vernietigd. Concreet betekent dit dat geen enkel radiostation nog officieel uitzendrecht heeft. Desondanks wordt het niet stil in de ether.

Raad van State vernietigt nieuw Vlaams frequentieplan Begin dit jaar werd het nieuwe Vlaamse frequentieplan van kracht.

De landelijke stations Qmusic, Joe en Nostalgie behielden hun frequenties in ruil voor uitzenden op DAB+. Daarnaast kwam er een einde aan het fenomeen ketenradio’s. in plaats hiervan werd er ruimte gecreëerd voor vier commerciële netwerkradio’s met semilandelijke dekking. Daarnaast kwamen er 124 FM-pakketten voor de lokale radiostations.

Veel protest

Al sinds de bekendmaking van de plannen in 2017 was er veel verweer, met name vanuit de lokale radiowereld. Zij zagen veel sterke FM-frequenties verdwijnen naar de FM-pakketten voor commerciële netwerkradio’s. Daarnaast is het ze een doorn in het oog dat er 26 FM-frequenties om onduidelijke reden niet verdeeld worden. Als gevolg hiervan trokken zij naar de Raad van State.

Plan alsnog vernietigd

Donderdag vernietigde de Raad van State alsnog het nieuwe Vlaamse frequentieplan. Die oordeelde dat het Europese verplichting is dat de regering bepaalde radiofrequenties niet zonder verantwoording op grond van het efficiënt gebruik van de frequenties mag inhouden. Eerder hield het Grondwettelijk Hof het frequentieplan nog overeind.

Concreet betekent dit dat radiostations op FM geen uitzendrechten meer hebben. Desondanks mogen de radiostations gewoon blijven uitzenden via de ether.

Raad van State vernietigt nieuw Vlaams frequentieplan
“De Vlaamse radiostations kunnen gebruik blijven maken van hun zendmogelijkheden, in afwachting van een herstelbesluit,” laat de Vlaamse Minister van Media Sven Gatz weten aan Belga. “Ik bekijk met mijn administratie op welke manier er gevolg kan gegeven worden aan het arrest.”

Hoe deze lastige situatie precies opgelost gaat worden is nog onduidelijk. Katia Seger, namens de partij SP.A lid van de commissie Media van het Vlaams Parlement, was op twitter duidelijk over de uitspraak:

“Dit verbaast niet, maar is een ramp voor het radiolandschap. Mijn oproep aan Minister Gatz: maak hele oefening 'from scratch' opnieuw én leer vooral uit de gemaakte fouten. En breng in tussentijd de radio’s met een vergunning niet in onzekerheid.”

Nieuwe zwarte bladzijde

De vernietiging van het Vlaamse frequenties is een nieuwe zwarte bladzijde uit de moeizame implementatie van het plan. Eerder schorste de raad van State al de toewijzing van een vergunning voor commerciële netwerkradio aan Hit. Als gevolg hiervan ging de vergunning alsnog naar Topradio. Maar ook de toewijzing van FM-pakketten aan Stadsradio Vlaanderen, VBRO en NRJ is omstreden. Veel van deze zenders lijken zich niet te houden aan de beloftes waarop ze hun erkenning hebben gekregen.
112 DAB+ zenders in de ontvanger (Belgie, Nederland en Frankrijk)
Site met enkele webradio's om te beluisteren
Antwoord
#2
In Vlaanderen heeft De Raad van State heeft het radiofrequentieplan van de Vlaamse regering vernietigd. Commerciële radiozenders reageren ontstemd.

Klachten

Het plan van minister Sven Gatz deelde de frequenties in Vlaanderen opnieuw in. Zo was er plek voor regionale commerciële radiozenders met een thema. Daarnaast werden veel lokale radiofrequenties samengevoegd tot grote pakketten waarvoor lokale radiozenders opnieuw konden inschrijven.

Klachten

In totaal zijn er 41 klachten ingediend over het radiofrequentieplan van de Vlaamse regering. De klachten kwamen zowel van de regionale radiozenders als van de lokale radiozenders. De Raad van State vernietigt met haar uitspraak het hele frequentieplan. Daardoor ontstaat een juridische chaos in het radiolandschap: alle zenders, ook de nationale commerciële radiozenders, hebben eigenlijk geen uitzendrechten meer.

Gevolgen onduidelijk

Wat de concrete gevolgen zijn voor de radiozenders is nog niet duidelijk maar voorlopig kunnen ze blijven uitzenden. “De vernietiging van het frequentieplan heeft niet voor gevolg dat de erkende en vergunde radio’s hun uitzendingen meteen moeten staken. De huidig erkende en vergunde radio’s kunnen gebruik blijven maken van de toegekende zendmogelijkheden, in afwachting van de goedkeuring van een herstelbesluit waarin tegemoet wordt gekomen aan de bezwaren van de Raad van State.”, aldus de Vlaamse overheid.

Sven Gatz

Minister van Media Sven Gatz neemt akte van het arrest van de Raad van State over de vernietiging van het frequentieplan. De minister bekijkt samen met zijn administratie op welke manier er gevolg kan gegeven worden aan dit arrest. Meer informatie is te vinden op de website van de minister.

Ontstemd

De Vlaamse Radiovereniging reageert ontstemd nu de Raad van State het frequentieplan heeft vernietigd. “Complete chaos waarvoor de minister verantwoordelijk is. Hij heeft een bloedbad aangericht. Een herstelbesluit zou enkel uitstel van executie betekenen”, aldus de vereniging tegenover dagblad Nieuwsblad.
112 DAB+ zenders in de ontvanger (Belgie, Nederland en Frankrijk)
Site met enkele webradio's om te beluisteren
Antwoord
#3
Minister Gatz heeft deze vooravond gemeld dat hij akte heeft genomen van het arrest en dat de vergunde zenders mogen blijven uitzenden volgens het frequentieplan. Er wordt gekeken hoe het nu verder moet met dit arrest.

Dus de vergunde zenders mogen (voorlopig) blijven uitzenden..
112 DAB+ zenders in de ontvanger (Belgie, Nederland en Frankrijk)
Site met enkele webradio's om te beluisteren
Antwoord
#4
Iets wat in Nederland ondenkbaar zou zijn is in België nu gebeurd: het nieuwe frequentieplan voor omroepen in de ether van Vlaanderen is vernietigd door de Raad van State.

De nieuwe indeling van de FM frequentieband voor Vlaanderen en Brussel werd in 2017 goedgekeurd door de regering en de uitvoering is intussen vrijwel voltooid. Toch staat alles nu weer op losse schroeven. Het plan van de Vlaamse minister Gatz heeft al vanaf het begin tot veel protest geleid. Veel zittende partijen verloren namelijk hun frequenties en vonden de toewijzing aan nieuwe partijen ongegrond. Intussen zijn vrijwel al deze omroepen wel uitgebreid op DAB+ gaan uitzenden. Alle commercieel opererende omroepen, inclusief nieuwkomers VBRO, Stadsradio Vlaanderen en NRJ, zenden na de vernietiging van het plan door de Raad van State nu illegaal uit of FM. Dat geldt ook voor Joe, Q, Nostalgie en anderen. De Raad oordeelde dat het Europese verplichting is dat de regering bepaalde radiofrequenties niet zonder verantwoording op grond van het efficiënt gebruik van de frequenties mag inhouden. En juist dat is gebeurd omdat niet alle beschikbare FM-frequenties zijn toegewezen. De minister gaat de gevolgen onderzoeken en alle zittende partijen mogen voorlopig gewoon blijven uitzenden.

Eeuwige frequentiestrijd België

Een deel van de FM-frequenties lijkt te zijn achtergehouden om Wallonië tevreden te stellen. Nog altijd heerst namelijk onvrede over vermeende storingen vanuit Vlaanderen op veel van hun FM-zenders. Omgekeerd vinden de Vlamingen dit ook. DAB+ lijkt daarbij een oplossing te brengen omdat dit technisch meer mogelijkheden biedt. Lijkt, want ook daar loopt niet alles vlekkeloos. Weliswaar is overeengekomen dat vanuit de regio Brussel zowel Vlaamse als Waalse DAB+ meer bereik krijgt, maar op een ander punt gaat de strijd tussen Vlaanderen en Wallonië gewoon voort.

RTBF en VRT willen geen DAB+ kanaal uitwisselen

De Waalse omroep RTBF stopt eind dit jaar met haar middengolfzender 621 AM vanuit het bekende zendstation Wavre. Dat betekent dat het ontvangstbereik van de Waalse publieke omroep in een deel van Vlaanderen wegvalt. In de praktijk komen enkele Waalse FM-frequenties weliswaar door tot in de Nederlandse grensregio's, maar dit is niet het officiële bereik. De RTBF heeft nu voorgesteld met de VRT op elkaars DAB+ multiplexen één digitaal kanaalslot uit te wisselen voor La Première en bijvoorbeeld VRT Radio 1. Of dit ook gaat gebeuren is maar de vraag, want de VRT zou afwijzend staan. Toch gaat de Belgische overheid zich hier nu waarschijnlijk in mengen. Ondertussen wordt door diverse partijen in Wallonië geëist de middengolfzender nog langer in de lucht te houden tot daarvoor een oplossing is gevonden.
112 DAB+ zenders in de ontvanger (Belgie, Nederland en Frankrijk)
Site met enkele webradio's om te beluisteren
Antwoord
#5
En we doen er nog 8 (heel) lage vermogens bij. Zo gefixt!
Brakel 88.8 MHz - 79 Watt
Tienen 92.2 MHz - 25 Watt
Ninove 95.0 MHz - 12.5 Watt
Maaseik 95.0 MHz - 63 Watt
Tienen 96.5 MHz - 100 Watt
Roeselare 97.40 MHz - 100 Watt
Mol 100.4 MHz - 25 Watt
Sint-Niklaas 102.6 MHz - 47 Watt
112 DAB+ zenders in de ontvanger (Belgie, Nederland en Frankrijk)
Site met enkele webradio's om te beluisteren
Antwoord
#6
Op voorstel van minister van media Sven Gatz heeft de Vlaamse regering een herstelbesluit goedgekeurd met een aangepast frequentieplan. Dit was nodig na de vernietiging door de Raad van State van het frequentieplan, omdat 26 frequenties niet voor consultatie waren voorgelegd.

Vlaamse Regering keurt herstelbesluit frequentieplan goed Eind vorige maand vernietigde de Raad van State het Vlaamse frequentieplan van vorig jaar dat sinds begin dit jaar in werking is getreden. Concreet betekent dit dat radiostations op FM in Vlaanderen, met uitzondering van de VRT, geen uitzendrechten meer hebben.

Gelijk aan eerdere plannen

Het frequentieplan van vorig jaar bestond uit dezelfde frequenties als de vorige frequentieplannen van 2003, 2006 en 2012. Er bestaan echter 26 frequenties die niet opgenomen waren in het frequentieplan van vorig jaar en dus evenmin in die van 2003, 2006 en 2012.

De opstelling van het frequentieplan van vorig jaar werd voorafgegaan door een openbare consultatieronde met de frequenties uit het plan. De Raad van State stelde in zijn recente arrest dat, in tegenstelling tot wat hij stelde bij de beoordeling van de frequentieplannen van 2003, 2006 en 2012, die 26 frequenties deel hadden moeten uitmaken van de openbare consultatie van het frequentieplan van 2017. Dat was de reden waarom de Raad dit frequentieplan vernietigde.

Herstelbesluit

Het herstelbesluit bevat nu de frequenties uit het plan van vorig jaar, aangevuld met de bijkomende frequenties die, na analyse door de administratie (Departement CJM), bruikbaar zijn voor lokale radio-omroeporganisaties.

Daarnaast bevat het herstelbesluit ook een motivering voor het weglaten van de onbruikbare frequenties. Van die 26 niet opgenomen frequenties blijken er namelijk 18 niet bruikbaar voor het frequentieplan. Het gaat om redenen van diverse aard, bijvoorbeeld het niet aanvaarden van frequenties bij internationale coördinaties of frequenties met een te laag bruikbaar vermogen. Ook zijn frequenties toegewezen aan buitenlandse legerzenders of gereserveerd voor andere publieke omroepen.

Toch nog 8 nieuwe FM-frequenties

In het herstelbesluit werden zo acht wel bruikbare frequenties voor lokale radio-omroeporganisaties toegevoegd aan het frequentieplan: het gaat om frequenties voor Brakel, Ninove, Maaseik, Roeselare, Mol, Sint-Niklaas en twee frequenties voor Tienen. Al deze frequenties hebben een maximaal uitzendvermogen van 100 Watt of minder. Minister Gatz gaat over dit aangepaste frequentieplan een nieuwe publieke raadpleging organiseren.

“Voor de acht toegevoegde frequenties kunnen lokale omroeporganisaties, na een oproep, dan een aanvraag tot erkenning indienen,” zegt minister van Media Sven Gatz.

Met het herstelbesluit wordt tegemoetgekomen aan het vernietigingsarrest van de Raad van State. “Alle radio’s die al beschikken over een erkenning en vergunning kunnen blijven uitzenden, wat dus voor ongeveer 90% van de radio’s het geval is. De overige 10%, waarover aparte juridische geschillen bestaan, zal geval per geval door de Raad van State beslist worden,” aldus Gatz.
112 DAB+ zenders in de ontvanger (Belgie, Nederland en Frankrijk)
Site met enkele webradio's om te beluisteren
Antwoord


Ga naar locatie:


Gebruikers die dit topic lezen: 1 gast(en)