Waardering:
  • 0 stemmen - gemiddelde waardering is 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ook plekje voor lokale omroepen op DAB+ in Vlaanderen
#1
In Vlaanderen zijn er plannen om lokale omroepen via tijdelijke licenties een plekje te geven in de digitale ether (DAB+).

Tijdelijke vergunningen

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle werkt volgens het dagblad aan een plan om lokale radio-omroepen tijdelijke zendvergunningen te geven voor DAB+. Op langere termijn wil de minister een digitaal frequentieplan voor lokale radio-omroeporganisaties uitwerken. De digitale capaciteit zou dan via een zogenaamde ‘beauty contest’ worden toegewezen.

Kanaal 10

Ongeveer een maand geleden heeft de Vlaamse Regulator voor de Media de licentie van zenderexploitant Norkring ingetrokken voor het exploiteren van digitale televisie (DVB-T) op kanaal 10. Dit kanaal wil de minister nu gaan inzetten voor het uitzenden van digitale radio via de ether (DAB+). De minister heeft opdracht gegeven onderzoek naar te doen naar de mogelijkheid om dit kanaal in te zetten voor DAB+.

Hoger beroep

Vooruitlopend op dit onderzoek wil de minister de frequentieruimte op kanaal 10 gaan inzetten voor de lokale radio middels tijdelijke licentie. Er zit nog wel een addertje onder het gras want zenderexploitant Norkring kan het intrekken van de vergunning voor kanaal 10 nog juridisch aanvechten. “De tijdelijke zendvergunningen zijn dus onder voorbehoud van een eventuele uitspraak van de Raad van State”, aldus Benjamin Dalle.
112 DAB+ zenders in de ontvanger (Belgie, Nederland en Frankrijk)
Site met enkele webradio's om te beluisteren
Antwoord
#2
Vlaams minister van Media Benjamin Dalle heeft dinsdagnamiddag in een zoom-meeting met de Vlaamse lokale radio’s het kader geschetst waarin proefprojecten voor regionale DAB+ mogelijk zullen worden. In het beste geval kunnen de eerste proefmuxen in Vlaanderen van start gaan op 1 februari 2022.

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) publiceerde dinsdagavond nog het kader met de algemene en technische voorwaarden waaronder tijdelijke zendvergunningen kunnen worden toegekend voor lokale DAB+ proefprojecten. Theoretisch voorzag het mediadecreet al in de mogelijkheid om dergelijke proefvergunningen af te leveren, maar het ontbrak de VRM voorlopig aan beschikbare frequenties.

Sinds de intrekking van de licentie van Norkring voor het omstreden kanaal 10 zijn die theoretische mogelijkheden er nu wel. Het kanaal zal worden opgedeeld in vier muxen – 10A, 10B, 10C en 10D – en elke provincie zal in dit proefproject een verschillend kanaal krijgen. West-Vlaanderen en Limburg zullen dezelfde frequentie gebruiken.

Op een definitief digitaal frequentieplan voor de lokale sector is het volgens minister Dalle nog minstens twee jaar wachten. In afwachting kan per provincie slechts één proefproject worden toegekend, elk met maximaal 12 stations, al liet de VRM meteen ruimte dat er een “rek” mogelijk is op die 12, indien het aantal kandidaten per provincie hoger zou liggen. In dat geval zal men de bit-capaciteit per station moeten verlagen (met 96 kbp/s kun je 12 stations in een mux steken, met 64 kbp/s kun je tot 18 stations gaan, maar theoretisch zijn er nog veel meer mogelijkheden).

Het is de bedoeling dat enkel de erkende Vlaamse lokale radio-omroepen – momenteel zo’n 125 – kunnen deelnemen aan de proefprojecten. Slecht nieuws dus voor de Vlaamse internetradio’s, waaronder ook heel wat stations die in 2017 hun FM-licentie kwijtspeelden, die hoopten via DAB+ terug in de ether te kunnen komen.

De procedure

In een eerste bevraging, die loopt tot 15 oktober, kunnen stations gewoon hun interesse kenbaar maken bij de VRM. Die zal dan per provincie de kandidaten oplijsten, zodat ze met elkaar in contact kunnen treden. De eigenlijke projecten, inclusief een technisch dossier, moeten worden ingediend tegen 1 december. De stations mogen zelf onderling bepalen wie als operator zal fungeren. Ze kunnen hiervoor ook samen een eigen entiteit oprichten.

De proefmuxen moeten bestaan uit minimum twee en maximum drie zendersites. De samenwerkende stations mogen die vrij kiezen binnen hun zendgebied. De VRM spreekt van 800 tot 1.000 Watt uitgestraald vermogen (ERP) per zendersite. Op zich is dat onvoldoende om een volledige provincie kwalitatief te bestrijken, maar een bereik van iets meer dan een halve provincie moet mogelijk zijn.

Hoe men dat technisch gaat oplossen met een geografisch zeer moeilijke provincie als Vlaams-Brabant (waarbij trouwens ook Brussel zal inbegrepen zijn, want het is niet de bedoeling dat Brussel een eigen proefmux krijgt), dat is een vraag die helaas niet viel tijdens de zoomsessie, waaraan zo’n 60 stations deelnamen.

In Antwerpen, de meest verstedelijkte provincie, verwachten sommigen dat daar de vraag naar mogelijkheden het aanbod zou kunnen overtreffen. Al blijft dat voorlopig natuurlijk koffiedik kijken.

“Deze proefprojecten kunnen de Vlaamse overheid en de lokale radiosector nuttige inzichten bieden in de wijze waarop DAB+uitzendingen kunnen worden gerealiseerd in een lokaal zendgebied en welke dekking daardoor tot stand komt, hoe de samenstelling van de ‘multiplex’ kan gebeuren (cloud versus operator), hoe kan worden samengewerkt om dit alles te realiseren en of nieuwe DAB+zenders eventueel impact hebben op de bestaande landelijke DAB+netwerken”, zo stelt de VRM.

De kleine lettertjes bepalen trouwens ook dat iedere deelnemer aan de proefprojecten elke zes maanden een evaluatieverslagje moet insturen, kwestie van de VRM wat feedback te geven die nuttig kan zijn in haar beleidsondersteunende opdracht.

Wat met Norkring?

De tijdelijke zendvergunningen zullen worden toegekend voor 1 jaar (met ingang van 1 februari 2022), eventueel verlengbaar met 3 of met 6 maanden. Toch blijft er nog een juridisch onzekere factor, want Norkring is – zoals wel verwacht kon worden – wel degelijk in beroep gegaan tegen de intrekking van ‘zijn’ kanaal 10 bij de Raad van State. Dit beroep werkt echter niet opschortend, reden waarom de proefprojecten voorlopig toch kunnen doorgaan.

Het blijft hierdoor eveneens zeer onduidelijk in hoeverre binnen twee jaar een vlotte overgang van de proefperiode naar een definitief frequentieplan tot de mogelijkheden zal behoren, een probleem waar ook andere landen al eerder mee kampten. Dat kan sommige lokale radio’s ervan weerhouden om nu al in een ‘avontuur’ te stappen.

Combien ça coute?

Hoe duur dat avontuur wordt, dat zal in de komende weken en maanden wellicht iets duidelijker worden. Bruno Heyndrickx (Radio Plus in Gent) had het over 30.000 euro om drie zendersites en een multiplex ‘up and running’ te krijgen. Ongetwijfeld zijn er goedkopere scenario’s denkbaar, maar ook 30.000 euro mag niet onoverkomelijk zijn als je dat kunt delen door pakweg 10 partners. De VRM zal de licentiekost alvast beperken tot eenmalig 100 euro per zendersite.

De proefprojecten kunnen echter een belangrijke boost geven aan de lokale radiosector in Vlaanderen, die al jaren na elkaar kampt met een tanende belangstelling. Dé grote uitdaging is ongetwijfeld of en hoe de stations per provincie er onderling gaan uitkomen.
112 DAB+ zenders in de ontvanger (Belgie, Nederland en Frankrijk)
Site met enkele webradio's om te beluisteren
Antwoord
#3
In Vlaanderen is grote interesse voor de aangekondigde proefprojecten voor lokale radio op DAB+. In totaal kwamen er 94 aanmeldingen binnen, zo meldt Radiovisie. Partijen hebben nu tot 1 december de tijd om een technische samenwerking te sluiten.

Vlaanderen: 94 Aanmeldingen voor proefprojecten lokale DAB+ In september startte de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) met de inschrijvingsprocedure voor vijf proefprojecten voor lokale radio op DAB+, in elke provincie één. Hiervoor gaan de kanalen 10A, 10B, 10C en 10D ingezet worden.

Middels deze proefprojecten kan een aantal radiostations alvast ervaring opdoen met DAB+. Het is de bedoeling dat elk netwerk een deel van de provincie gaat dekken middels twee of drie antennes met een vermogen van 0,8 tot 1 kW. Welk deel er gedekt gaat worden en hoe hangt af van het ingediende proefproject.

West-Vlaanderen aan kop

Partijen hadden tot afgelopen vrijdag de tijd om een aanvraag te doen bij de VRM. In totaal kwamen er 94 aanmeldingen binnen. Dat betekent overigens niet dat er 94 radiostations hebben ingeschreven. Een klein aantal stations bedient een gebied dat op de grens van twee provincies ligt en dus voor beide provincies een aanvraag heeft ingediend.

West-Vlaanderen gaat aan kop met maar liefst 24 geïnteresseerden. Antwerpen en Oost-Vlaanderen volgen met elk 21 geïnteresseerden, gevolgd door Limburg met 15 geïnteresseerden en Vlaams-Brabant met 13 geïnteresseerden.

Alle inschrijvers hebben nu een lijst gehad met de geïnteresseerden per provincie. Nu hebben zij tot 1 december om gezamenlijk of per groep een technisch plan uit te werken. Dat wordt nog een flinke uitdaging, want voor een aantal provincies zijn teveel aanmeldingen om op één multiplex te gaan uitzenden en wordt het voor de VRM dus waarschijnlijk kiezen.

Vanaf februari in de lucht

Vergunningen worden uitgegeven voor een periode van een jaar, eventueel verlengbaar met drie of zes maanden. De eerste vergunningen gaan waarschijnlijk op 1 februari 2022 in.

In de tussentijd gaat de Vlaamse overheid verder met het uitwerken van een definitief plan voor lokale radio op DAB+. Hiervoor moet onder meer onderhandeld worden met Nederland en Frankrijk als buurlanden. Verwacht wordt dat dit proces nog minimaal twee jaar duurt.
112 DAB+ zenders in de ontvanger (Belgie, Nederland en Frankrijk)
Site met enkele webradio's om te beluisteren
Antwoord


Ga naar locatie:


Gebruikers die dit topic lezen: 1 gast(en)