Waardering:
  • 0 stemmen - gemiddelde waardering is 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Nieuwe overeenkomsten zorgen voor rust in radiolandschap
#1
Drie samenwerkingsakkoorden waarin de Vlaamse gemeenschap, de Franse gemeenschap en de Duitse gemeenschap participeren, moeten voor rust zorgen in het Belgische radiolandschap. Jarenlang ruzieden en procedeerden de gemeenschappen over radiofrequenties.

België: Nieuwe overeenkomsten zorgen voor rust in radiolandschap“Het jammere van radiogolven is dat ze niet stoppen aan de taalgrens”, schreef een Vlaamse krant in 1998, naar aanleiding van aanhoudende ruzie over frequenties.

Inderdaad: FM-uitzendingen stoppen niet aan de grenzen van de deelstaten in het federale België.

De voorbije decennia waren er talrijke ruzies over radiozenders van de ene of de andere gemeenschap die werden gestoord of gewoon uit de ether geduwd. De aanloop naar een nieuw Vlaams frequentieplan van april vorig jaar om het radiolandschap voor te bereiden op de uitzending via DAB+ zorgde voor een toenadering tussen de Vlaamse en de Franse Gemeenschap.

Voorakkoord nu definitief akkoord

Het akkoord van 8 december 2017 dat beide gemeenschappen sloten over de coördinatie van omroepfrequenties tussen Vlaanderen en de Franse Gemeenschap voorziet meer in een overeenstemming over de rechtsgeschillen met betrekking tot storende frequenties waarin de gemeenschapsregeringen elkaar jarenlang voor de Raad van State met procedures hadden bestookt.

Maandenlang onderhandelden medewerkers van beide mediaministers over dit akkoord. Het slaat niet alleen op de coördinatie van de radiofrequenties. Het voorziet ook in de opstelling van een globale databank en een berekeningsmethode voor toekomstige coördinaties van frequenties.

Regeringen ook akkoord

Dat akkoord tussen de twee grote gemeenschappen kreeg nu ook een vervolg met een samenwerkingsakkoord van de Vlaamse regering, de Franse gemeenschapsregering, de Duitstalige gemeenschapsregering. De goedkeuring van de federale regering volgt later nog. De parlementen van de gemeenschappen moeten dit samenwerkingsakkoord nu nog formaliseren met een instemmingsdecreet.

Vlaams minister van Media Sven Gatz: “Dit samenwerkingsakkoord is cruciaal voor de hervorming van het radiolandschap in Vlaanderen en voor de verdere invoering van digitale radio via DAB+ in ons land. Ik ben blij dat we na zoveel jaren van geschillen bewijzen dat we ook goed kunnen samenwerken in ons kleine land en illustreren dat ons federalisme volwassen is.”

Volgens minister Jean-Claude Marcourt “plukken de regeringen van de gemeenschappen de vruchten van het werk van jaren dat tot de pacificatie van het Belgisch radiolandschap leidt. Na de veiling van de 800 MHz-band, vloeit er nu 30 miljoen euro naar de Franse Gemeenschap. Die zal ik besteden aan de versnelde overstap naar digitale radio in de Franstalige media.”

Vergunnen tot over de deelstaatgrenzen

Voor enkele andere ruzies werden door de gemeenschappen afzonderlijke samenwerkingsakkoorden afgesloten. Concreet zorgt dit ervoor dat de Vlaamse Regulator voor de Media een zendvergunning mag uitreiken aan Vlaamse radio-omroepen in Vloesberg en Waver in Wallonië, van waar betere DAB+-uitzendingen in Vlaanderen kunnen worden verzorgd.

Omgekeerd mag de mediaregulator van de Franse Gemeenschap vanuit het Vlaamse Sint-Pieters-Leeuw uitzendingen vergunnen voor publieke en private radio-omroepen uit de Franse Gemeenschap die zich richten op het grondgebied van de Franse Gemeenschap. Een gelijkaardig samenwerkingsakkoord sloten de Vlaamse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap ook over het gebruik van de FM-frequentie in het Vlaamse Brussegem.

Ook de Duitse gemeenschap doet mee

Daarnaast heeft de Franse Gemeenschap op haar beurt twee samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met de Duitstalige gemeenschap. De ene overeenkomst zorgt ervoor dat de gemeenschappen elkaar de mogelijkheid geven om frequenties van de andere gemeenschap te gebruiken zodat publieke radiozenders hun taak naar behoren kunnen uitvoeren. Het gaat daarbij om een gebruiksrecht.

Binnen de tweede overeenkomst werd afgesproken dat de Franse Gemeenschap een frequentie in Luik ter beschikking stelt aan de Duitse Gemeenschap om er zo voor te zorgen dat BRF ook daar door het Duitstalige publiek kan beluisterd worden.

Minister Weykmans van de Duitstalige Gemeenschap: “De overeenkomst geeft de Duitstalige Gemeenschap een duidelijke garantie op onbetwistbare radiofrequenties, zodat de Duitstalige Belgen ook buiten de grenzen van de Duitstalige Gemeenschap in hun moedertaal geïnformeerd worden.”
112 DAB+ zenders in de ontvanger (Belgie, Nederland en Frankrijk)
Site met enkele webradio's om te beluisteren
Antwoord
#2
In België hebben Vlaanderen en Wallonië overeenstemming kunnen bereiken over diverse conflicten die er waren over radiofrequenties in België.

Geschillen

De voorbije decennia waren er talrijke gerschillen over radiozenders van de ene of de andere gemeenschap die werden gestoord of gewoon uit de ether geduwd. De aanloop naar een nieuw Vlaams frequentieplan van april vorig jaar om het radiolandschap voor te bereiden op de uitzending via DAB+ zorgde voor een toenadering tussen de Vlaamse en de Franse Gemeenschap.

Akkoord

Eind vorig jaar werd er al een akkoord gesloten tussen Vlaanderen en Wallonië over de coördinatie van omroepfrequenties tussen Vlaanderen en de Franse Gemeenschap voorziet o.m. in een overeenstemming over de rechtsgeschillen met betrekking tot storende frequenties waarin de gemeenschapsregeringen elkaar jarenlang voor de Raad van State met procedures hadden bestookt.

Samenwerkingsakkoord

Dat akkoord tussen de twee grote gemeenschappen kreeg nu ook een vervolg met een samenwerkingsakkoord van de Vlaamse regering, de Franse gemeenschapsregering, de Duitstalige gemeenschapsregering. De goedkeuring van de federale regering volgt later nog. De parlementen van de gemeenschappen moeten dit samenwerkingsakkoord nu nog formaliseren met een instemmingsdecreet.

Afzonderlijke overeenkomst

Voor enkele andere geschillen werden door de gemeenschappen afzonderlijke samenwerkingsakkoorden afgesloten. Concreet maakt dit akkoord het mogelijk dat de Vlaamse Regulator voor de Media een zendvergunning mag uitreiken aan Vlaamse radio-omroepen in Vloesberg en Waver in Wallonië, van waar betere DAB+-uitzendingen in Vlaanderen kunnen worden verzorgd.

Omgekeerd mag de mediaregulator van de Franse Gemeenschap vanuit het Vlaamse Sint-Pieters-Leeuw uitzendingen vergunnen voor publieke en private radio-omroepen uit de Franse Gemeenschap die zich richten op het grondgebied van de Franse Gemeenschap. Een gelijkaardig samenwerkingsakkoord sloten de Vlaamse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap ook over het gebruik van de FM-frequentie in het Vlaamse Brussegem.

BRF

Daarnaast heeft de Franse Gemeenschap op haar beurt twee samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met de Duitstalige gemeenschap. De ene overeenkomst zorgt ervoor dat de gemeenschappen elkaar de mogelijkheid geven om frequenties van de andere gemeenschap te gebruiken zodat publieke radiozenders hun taak naar behoren kunnen uitvoeren.

Het gaat daarbij om een gebruiksrecht. Binnen de tweede overeenkomst werd afgesproken dat de Franse Gemeenschap een frequentie in Luik ter beschikking stelt aan de Duitse Gemeenschap om er zo voor te zorgen dat BRF ook daar door een Duitstalig publiek kan beluisterd worden.
112 DAB+ zenders in de ontvanger (Belgie, Nederland en Frankrijk)
Site met enkele webradio's om te beluisteren
Antwoord


Ga naar locatie:


Gebruikers die dit topic lezen: 1 gast(en)