Waardering:
  • 0 stemmen - gemiddelde waardering is 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Beheer DAB+ netwerk VRT naar Broadcast Partners???
#1
De kans is groot dat Broadcast Partners uit Terneuzen vanaf volgend jaar het DAB+-netwerk van de Vlaamse publieke omroep VRT mag gaan bouwen en beheren. De Raad van State heeft onlangs het verzoek van huidige beheerder Norking om de aanbesteding te schorsen verworpen.

Eind vorig jaar startte de VRT de aanbesteding van haar ethernetwerken. In drie verschillende percelen werd FM, DAB+ en DVB-T op de markt gebracht. Het gaat om een opdracht van 10 jaar die op 5 maart 2019 ingaat. Daarnaast is er kans op verlenging met twee keer een jaar. In alle gevallen bevat de opdracht de bouw, exploitatie, bewaking en het onderhoud van de verschillende netwerken.

Voor het perceel DAB+ kwamen twee inschrijvingen binnen: Norkring, die het huidige DAB+-netwerk van de VRT (kanaal 12A) in beheer heeft en een commercieel DAB+-netwerk (kanaal 11A) exploiteert, en Broadcast Partners.

De aanbesteding vindt plaats basis van verschillende onderdelen. Naast prijs was dit technisch voorstel, innovatie en organisatie / programmamanagement. Wel telde prijs het zwaarst mee.

64% Goedkoper

Broadcast Partners diende echter een offerte in die een slordige 64% goedkoper was dan die van Norkring. En dus besloot de VRT na beoordeling van alle stukken om de opdracht te gunnen aan het Nederlandse bedrijf. Dit tot groot ongenoegen van Norkring, die dan ook een kort geding aanspande bij de Raad van State.

Volgens Norkring zou de offerte van Broadcast Partners “substantieel onregelmatig” zijn wegens een “abnormaal lage totaalprijs.” Daarnaast zou de VRT hebben nagelaten om een prijsonderzoek te doen en deze te motiveren. Ook wordt de VRT verweten dat gunningscriteria te summier zouden zijn uitgewerkt.

Schorsing afgewezen

De Raad van State verwierp echter het verzoek tot schorsing. Het prijsverschil met Broadcast Partners zou veroorzaakt worden doordat de twee netwerken compleet anders worden opgebouwd. Daarnaast is de Raad van State van mening dat er redelijkerwijze van mag uitgaan dat de VRT over de technische kennis beschikt om zich een beeld te vormen van de technische vereisten en de kostprijs van DAB-distributie.

De VRT heeft zich hierbij gesteund op een onderzoek naar de prijs waarvoor een gelijkaardige opdracht werd gegund in Nederland, alsmede op het vooruitzicht dat zij realistisch achtte op grond van haar eigen ervaring.

Ook het verwijt dat de gunningscriteria te summier zouden zijn uitgewerkt verwijt de Raad. In de aanvraag staat duidelijk wat er wordt verwacht en hoe de punten worden verdeeld.

De kans is groot dat de opdracht nu alsnog gegund gaat worden aan Broadcast Partners. Het zenderbedrijf uit Terneuzen laat in een reactie aan Radio.NL weten dat er inderdaad een offerte is ingediend, maar dat de tendervoorwaarden het niet toestaan om hier iets over te zeggen.

In Nederland beheert Broadcast Partners momenteel het DAB+-netwerk van de landelijke commerciële radiostations (11C), het bovenregionale netwerk van de regionale omroepen (6B, 7A, 8A en 9D) en het netwerk van MTVNL.
112 DAB+ zenders in de ontvanger (Belgie, Nederland en Frankrijk)
Site met enkele webradio's om te beluisteren
Antwoord
#2
Na Duitsland is er nu ook in Vlaanderen onenigheid over het gebruik van grote radiozendmasten. Oorzaak: het overgaan van het beheer van de FM- en DAB+-zenders van de VRT van Norkring naar het Nederlandse Broadcast Partners, zo meldt De Tijd.

Ook ruzie over gebruik radiozendmasten in Vlaanderen Norkring verzorgt momenteel alle FM- en DAB+-zenders van de Vlaamse publieke omroep. Vorig jaar heeft er echter een aanbesteding plaatsgevonden voor deze diensten en die is gewonnen door Broadcast Partners.

Afgelopen zomer probeerde Norkring daarom al de aanbesteding van het DAB+-netwerk van de VRT te schorsen, maar ving bot bij de Raad van State.

Nu gaat er een nieuwe fase van de vete in. Het contract tussen de VRT en Broadcast Partners gaat per 5 maart in, maar voor het plaatsen van zenders op een viertal plaatsen heeft Broadcast Partners een overeenkomst met Norkring nodig. En daar wringt de schoen, want nog steeds zijn beide partijen niet tot een overeenkomst gekomen.

Reden genoeg voor de VRT om naar de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) te stappen met het verzoek om voorlopige maatregelen op te leggen aan Norkring. Deze moeten de continuïteit van de radio-uitzendingen waarborgen.

De BMA heeft gehoor gegeven aan het verzoek van de VRT en legde Norkring daarom op om de lopende dienstverlening vanaf de vier zendmasten voort te zetten vanaf 5 maart. En dat tegen de voorwaarden waartegen Norkring in de aanbestedingsprocedure zelf meedong om de opdracht te krijgen. Dat duurt tot er een akkoord is of tot de rechter zich over het verzoek heeft uitgesproken.

Broadcast Partners is inmiddels naar de Ondernemingsrechtbank in Antwerpen gestapt met het verzoek om Norkring te verplichten om tegen redelijke voorwaarden een overeenkomst te sluiten met het bedrijf die toelaat de uitzendingen te verzorgen.
112 DAB+ zenders in de ontvanger (Belgie, Nederland en Frankrijk)
Site met enkele webradio's om te beluisteren
Antwoord
#3
In Vlaanderen hebben de zenderexploitant Norkring en Broadcast Partners een conflict over het gebruik van ruimte op een aantal zendmasten. Dit bericht de Vlaamse krant De Tijd.

VRT

De Nederlandse zenderexploitant Broadcast Partners neemt vanaf begin maart de exploitatie van het FM en DAB+-netwerk van de VRT over van zenderexploitant Norkring.

Antenneruimte

Om deze uitzendingen mogelijk te maken moet Broadcast Partners antenneruimte huren op zendmasten die eigendom zijn van Norkring. Volgens de krant is echter nog steeds geen overeenkomst tussen beide partijen en begint de tijd te dringen.

Voorlopige maatregel

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) legt Norkring een voorlopige maatregelen op om de continuïteit van de FM-uitzendingen van de VRT te verzekeren. De maatregel is genomen op verzoek van de VRT. Hiermee wordt voorkomen dat de FM-uitzendingen van de publieke omroep begin maart worden gestaakt. De maatregel geldt voor vier grote zendmasten.

Rechtszaak

Volgens De Tijd loopt er daarnaast ook nog een rechtszaak tussen Broadcast Partners en Norkring over de voorwaarden om mastruimte te huren.

DAB+

Naast de exploitatie van het FM-netwerk neemt Broadcast Partners per maart ook de exploitatie over van het digitale ethernetwerk (DAB+) van de VRT. Voor dit netwerk gaat de exploitant uit Terneuzen een nieuw zenderpark opzetten met veelal andere opstelpunten dan het huidige netwerk van Norkring. Dit netwerk is in delen van Zuid-Nederland te ontvangen op kanaal 12A.
112 DAB+ zenders in de ontvanger (Belgie, Nederland en Frankrijk)
Site met enkele webradio's om te beluisteren
Antwoord


Ga naar locatie:


Gebruikers die dit topic lezen: 1 gast(en)